Rượu cần

Rượu cần - Sản vật không thể của núi rừng Tây Nguyên

Rượu cần - Sản vật không thể của núi rừng Tây Nguyên

Rượu cần - Đặc sản không thể nơi núi rừng Tây Nguyên Uống rượu Cần là một nét...

Rượu cần Tây Nguyên

Rượu cần Tây Nguyên

Vai trò của rượu cần đối với các đồng bào Tây Nguyên :  - Uống rượu Cần -...

Cách làm rượu cần của dân tộc Chu Ru

Cách làm rượu cần của dân tộc Chu Ru

Điều đặc biệt trong rượu cần của người Chu Ru : - Đồng bào Chu-ru ở Lâm Đồng thường tự làm...

Cách làm rượu cần của đồng bào Thái Tây Bắc

Cách làm rượu cần của đồng bào Thái Tây Bắc

Đồng bào Thái Tây Bắc - những con người vui vẻ hòa đồng  : Khi đến với các bản...

Nguyên liệu làm rượu cần tây nguyên

Nguyên liệu làm rượu cần tây nguyên

Các nguyên liệu cần có để làm 1 bình rượu cần tây nguyên Men rượu: men rượu...

Cách pha chế rượu cần trước khi uống

Cách pha chế rượu cần trước khi uống

Cách pha chế rượu cần thông dụng  Đầu tiên: Mở nắp ché ra . Rồi dùng tay ấn...