Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Đặc sản rượu cần y miên 4 lít giá 175.000 VNĐ Tại HCM Đặc sản rượu cần y miên 4 lít giá 175.000 VNĐ Tại HCM 330,000 VNĐ 330,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 330,000 VNĐ